Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,191,846

 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Toán ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Trần Văn Nam; Thành viên:  Lê Thị Nguyệt
Số: 03-NCKH ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
- Tìm hiểu thực trạng dạy và học các hcoj phần Toán tại phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Tìm hiểu nguyên nhân thuận lợi và khó khăn của việc dạy và học môn toán tại Phân hiệu - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán tại Phân hiệu
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn