Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu khai thác du lịch và phát triển Quận Sơn Trà theo định hướng Bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Bảo An, Nguyễn Xuân Trung, Lê Phước Cường, Trần Văn Tâm
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững; Số: 3;Từ->đến trang: 182-187;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khác; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn