Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát huy vai trò của người thầy trong đào tạo Kiến trúc sư. Tác giả: Phan Bảo An; Nguyễn Xuân Trung; Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 280. Trang: 87-89. Năm 2018. (Nov 15 2019 10:41AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mỹ thuật truyền thống Việt Nam vào thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại. Tác giả: Lê Minh Sơn, Trần văn Tâm, Trương Phan Thiên An. Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531. Trang: 79-84. Năm 2017. (Nov 14 2019 4:03PM)
[3]Bài báo: Ý nghĩa biểu tượng trên vòm cuốn của kiến trúc đền tháp Champa. Tác giả: Trần Văn Tâm; Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 265. Trang: 76-79. Năm 2017. (Nov 15 2019 10:15AM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu khai thác du lịch và phát triển Quận Sơn Trà theo định hướng Bền vững. Tác giả: Phan Bảo An, Nguyễn Xuân Trung, Lê Phước Cường, Trần Văn Tâm. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Trang: 182-187. Năm 2017. (Nov 15 2019 10:20AM)
[5]Bài báo: Văn hóa Việt Nam với kiến trúc nhà ở. Tác giả: Phan Bảo An; Nguyễn Xuân Trung; Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 267. Trang: 16-19. Năm 2017. (Nov 15 2019 10:22AM)
[6]Bài báo: Những yếu tố cơ bản để Mỹ Sơn trở thành Thánh địa của Vương quốc Champa. Tác giả: Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 257. Trang: 76-78. Năm 2016. (Nov 15 2019 10:11AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn