Trần Văn Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,580,305

 
Mục này được 10119 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Tâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/07/1974
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Mỹ thuật; Tại: Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình; Tại: Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Dạy CN: Vẽ mỹ thuật, Điêu khắc, Lịch sử nghệ thuật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 25 Lương Khánh Thiện
Điện thoại: 842740; Mobile: 0914040141
Email: tamhs74@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 2001 đến 4/2012, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

4/2012 đến nay, giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu trang trí vòm cuốn kiến trúc đền tháp Champa ở Thánh địa Mỹ Sơn - Ứng dụng vào công trình kiến trúc hiện nay. Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Tâm. Mã số: T2013-02-87. Năm: 2013. (Apr 22 2016 3:35PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ Mỹ thuật 1,2,3,4; Lịch sử nghệ thuật; Đồ án trang trí kiến trúc, Chuyên đề trang trí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn