Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu trang trí vòm cuốn kiến trúc đền tháp Champa ở Thánh địa Mỹ Sơn - Ứng dụng vào công trình kiến trúc hiện nay.
Chủ nhiệm:  ThS. Trần Văn Tâm; Thành viên:  TS. Phan Bảo An
Số: T2013-02-87 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định
Đề tài góp phần làm rõ hơn giá trị văn hóa của di sản kiến trúc Chăm. Từ đặc trưng của các chi tiết trang trí vòm cuốn cổ, tác giả đề xuất các thiết kế chi tiết trang trí mới đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với kiến trúc hiện đại mà vẫn bảo lưu được đặc trưng và giá trị truyền thống.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn