Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,468

 Nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt với cử chỉ động dựa trên hệ tọa độ cầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Đức Hoàng, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Hồng Sang, Jean Meunier
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin; Số: 1;Từ->đến trang: 222-226;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngôn ngữ ký hiệu là phương tiện giao tiếp được sử dụng phổ biến trong cộng đồng người khiếm thính. Ngôn ngữ ký hiệu có những đặc trưng riêng với các quốc gia khác nhau, được biểu diễn thông qua các cử chỉ và hình dạng bàn tay, khuỷu tay, hay khuôn mặt. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt cử chỉ động với dữ liệu được thu từ camera Kinect phiên bản 2. Việc xác định mức độ tương đồng giữa hai cử chỉ được thực hiện bởi thuật toán Dynamic Time Warping (DTW) và kết quả phân lớp được đưa ra bởi Nearest Neighbor. Việc thực nghiệm trên 10 từ tiếng Việt mang lại hiệu quả nhận dạng trung bình lên đến 92%, đồng thời hệ thống có thể xử lý theo thời gian thực nhằm phù hợp với ứng dụng thực tế.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn