Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,294

[1] Đề tài cấp Bộ: Xử lý tín hiệu video và nhận dạng cử chỉ hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập cộng đồng. Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: TS. Trần Thế Vũ, ThS. Võ Đức Hoàng, ThS. Nguyễn Trọng Nguyên, ThS. Huỳnh Tấn Tiến, ThS. Trần Anh Kiệt.. Mã số: B2016.ĐNA.21. Năm: 2017. (Dec 24 2017 4:58AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chia sẻ tài liệu theo mô hình mạng xã hội cho Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng. Thành viên: TS. Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: T2017-02-61. Năm: 2017. (Dec 24 2017 5:00AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ sử dụng Kinect. Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng. Thành viên: TS. Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: D2015-02-118. Năm: 2016. (Dec 25 2016 5:34AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Triển khai hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra trường Đại học Bách khoa. Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Kim Trúc.. Mã số: T2014-02-118-KN40.5. Năm: 2015. (Sep 13 2015 9:31PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra Trường Đại học Bách Khoa. . Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng. Thành viên: TS. Huỳnh Hữu Hưng. Mã số: T2014-02-92. Năm: 2014. (Mar 10 2015 3:41PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn