Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,169

 Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra Trường Đại học Bách Khoa.
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  ThS. Võ Đức Hoàng; Thành viên:  TS. Huỳnh Hữu Hưng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2014-02-92 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Thông tin chung:

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào/ra Trường Đại học Bách Khoa.

Mã số: T2014-02-92

Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng.

Thành viên tham gia: TS. Huỳnh Hữu Hưng.

Cơ quan chủ trì: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Thời gian thực hiện: 2014

 

Mục tiêu:

Hiểu được lý thuyết vầ nhận dạng và xử lý hình ảnh.

Thiết kế hệ thống tích hợp với Barie có sẵn của trường để quản lý phưuwong tiện vào ra.

Xây dựng chương trình ứng dụng để quản lý phương tiện vào/ra tại Trường Đại học Bách Khoa.

 

Tính mới và sáng tạo:

Áp dụng lý thuyết nghiên cứu trong Trường đại học vào thực tế.

Hệ thống có thể phát triển hoàn thiện để triển khai đồng bộ quản lý tại trường.

 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu lại lý thuyết nhận dạng và xử lý ảnh

Phát triển phần mềm nhận dạng và quản lý.

Triển khai thực tế.

 

Tên sản phẩm:

Hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vào ra tại Trường Đại học Bách Khoa

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn