Phạm Ngọc Vinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,760

 
Mục này được 34982 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Ngọc Vinh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/02/1989
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp; Tại: Đại Học Công Nghệ Nagaoka
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kết Cấu Công Trình & Cơ Học Tính Toán; Tại: Viện Đại Học Công Nghệ Nagaoka
Dạy CN: Kết Cấu Bêtông Cốt Thép - Bộ Môn Kết Cấu Công Trình
Lĩnh vực NC: Kết cấu công trình, cơ học tính toán, sửa chữa và gia cố công trình
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây Dựng và Công Nghiệp, Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng
Điện thoại: +84(0)5113842740; Mobile: 
Email: ngocvinhqv@gmail.com; pnvinh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2014-đến nay: Giảng viên, Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
9/2016-7/2019 : Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản.
8/2019-3/2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc), Đại học Công nghệ Nagaoka (Nagaoka University of Technology), Nhật Bản.
4/2020-đến nay: Research Lecturer, Institute of Technologists (IOT), Nhật Bản.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: NONLINEAR STRESS ANALYSIS FOR CFRP-SHEET-BONDED STEEL PLATES UNDER UNIAXIAL TENSILE LOADING. Authors: Ngoc Vinh PHAM, Takeshi MIYASHITA. Journal of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Online ISSN: 2187-5103. No: Vol. 8, https://doi.org/10.2208/journalofjsce.8.1_127. Pages: 127-143. Year 2020. (Jun 30 2020 2:56PM)
[2]Article: Nonlinear Behavior of Steel Plate Bonding CFRP Sheet under Uniaxial Tensile Loading. Authors: Ngoc Vinh PHAM, Takeshi MIYASHITA. Proceedings of the 37th Conference of Japan Society of Civil Engineers, Niigata, JAPAN. No: 37th. Pages: I-208(4). Year 2019. (Jun 30 2020 2:52PM)
[3]Article: Remaining Capacity of Corroded Gusset Plate Connection. Authors: Takeshi MIYASHITA, Ngoc Vinh PHAM, Kazuo OHGAKI, Yusuke OKUYAMA, Yuya HIDEKUMA, Takuya HARADA. The 200-Year Bridge – Designing for Durability, IABSE Congress NY. No: Vol. 113. Pages: 1-6. Year 2019. (Sep 12 2019 12:44PM)
[4]Article: Nonlinear Stress Analysis for Steel Plate Bonding CFRP Sheet under Uniaxial Tensile Loading. Authors: Ngoc Vinh PHAM, Takeshi MIYASHITA. Japan Society of Civil Engineers 2019 Annual Conference. No: 74th. Pages: I-140(2). Year 2019. (Aug 16 2019 2:01PM)
[5]Article: Remaining Capacity of Corroded Gusset Plate in Steel Truss Bridge. Authors: T. Miyashita, N. V. Pham, K. Ohgaki, Y. Okuyama, Y. Hidekuma, and T. Harada. 12th Pacific Structural Steel Conference, Tokyo, Japan, November 9-11, 2019. No: 12th. Pages: 1-8. Year 2019. (Jun 30 2020 2:55PM)
[6]Article: Method evaluating local buckling strength of gusset plate connection with cross-sectional corrosion section. Authors: Ngoc Vinh PHAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, T. HARADA. the 73th Conference of Japan Society of Civil Engineers. No: 73th. Pages: I-557(2). Year 2018. (Sep 17 2018 9:33AM)
[7]Article: Study on remaining load-carrying capacity of corroded gusset plate connection by FEM analysis. Authors: Ngoc Vinh PHAM,NIAMUL MD ISLAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, T. HARADA. the 73th Conference of Japan Society of Civil Engineers. No: 73th. Pages: I-559(2). Year 2018. (Sep 17 2018 9:37AM)
[8]Article: Study on repair method for corroded gusset plate connection by bonding CFRP sheet. Authors: Ngoc Vinh PHAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, M. HATTORI. Proceedings of the 9th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE2018), PARIS, FRANCE. No: 9th. Pages: 245-253. Year 2018. (May 8 2018 9:16PM)
[9]Article: Repair method using CFRP sheet for corroded gusset plate connection in truss bridge. Authors: Ngoc Vinh PHAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, M. HATTORI. Journal of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Online ISSN: 2187-5103. No: Vol. 6, DOI: 10.2208/journalofjsce.6.1_91. Pages: 91-109. Year 2018. (May 8 2018 9:20PM)
[10]Article: Analytical study on remaining capacity of corroded gusset plate connection in truss bridge. Authors: Ngoc Vinh PHAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, M. HATTORI. Journal of Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Online ISSN: 2187-5103. No: Vol. 6, DOI: 10.2208/journalofjsce.6.1_127. Pages: 127-146. Year 2018. (May 8 2018 9:21PM)
[11]Article: Experimental study on repair method using CFRP for corroded gusset plate connection in truss bridge. Authors: Ngoc Vinh PHAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, M. HATTORI. the 72nd Conference of Japan Society of Civil Engineers. No: 72nd. Pages: I-533(2). Year 2017. (May 8 2018 9:00PM)
[12]Article: Repair method for gusset plate connection with cross-sectional loss of gusset plate by CFRP bonding. Authors: Ngoc Vinh PHAM,T. MIYASHITA,K. OHGAKI,Y. OKUYAMA,A. KOBAYASHI,Y. HIDEKUMA T. HIROSE, M. HATTORI. Proceedings of the 35th Conference of Japan Society of Civil Engineers, NIIGATA. No: 35th. Pages: I-316(4). Year 2017. (May 8 2018 9:07PM)
[13]Article: CFRP接着した断面欠損を有する鋼板の低弾性パテが剥離に及ぼす影響. Authors: 濱達矢、PHAM NGOC VINH、宮下剛、秀熊佑哉. 土木学会 第69回年次学術講演会. No: 第69回年次学術講演会. Pages: 69thページ:ROMBUNNO.I-089. Year 2014. (Apr 16 2016 8:20PM)
[14]Article: CFRP接着鋼板の欠損端のテーパ形状および低弾性パテが応力低減効果および剥離に及ぼす影響. Authors: 秀熊佑哉,宮下剛,PHAM NGOC VINH,濱達矢,小林朗. 第5回FRP複合構造・橋梁に関する シンポジウム. No: 第5回FRP複合構造・橋梁に関する シンポジウム. Pages: ---. Year 2014. (Apr 16 2016 8:24PM)
[15]Article: 一軸圧縮を受ける炭素繊維シート接着鋼板の座屈荷重評価. Authors: PHAM NGOC VINH、宮下剛、奥山雄介. 第31回 土木学会関東支部新潟会研究調査発表会. No: 第31回 土木学会関東支部. Pages: P64-P67. Year 2013. (Apr 16 2016 8:18PM)
[16]Article: CFRPによる鋼橋腹板の腐食部補修法に関する実験的検討. Authors: PHAM NGOC VINH、宮下剛、長井正嗣、奥山雄介. 土木学会 第68回年次学術講演会. No: 第68回年次学術講演会. Pages: P683-P684. Year 2013. (Apr 16 2016 8:16PM)
[17]Article: 突合せ継手を設けた炭素繊維ストランドシート接着鋼板の応力解析. Authors: PHAM NGOC VINH、宮下剛、長井正嗣. 第30回 土木学会関東支部 新潟会研究調査発表会. No: 第30回 土木学会関東支部. Pages: P56-P59. Year 2012. (Apr 16 2016 8:14PM)
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh Đại Học 2007. Năm: 2007.
[2] Học bổng Hội doanh nghiệp Takemoto-denki Nhật Bản trao tặng. Năm: 2008.
[3] Giấy khen cho sinh viên đạt thành tích đứng đầu Khoa Xây dựng DD&CN Khóa 2007-20012. Năm: 2008.
[4] Học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT). Năm: 2016-2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu Bêtông Cốt Thép
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng Dân Dụng, Cầu đường, Thủy lợi, Quản lý dự án, Kiến trúc  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
   Member of Japanese Society of Civil Engineers (JSCE)
  Member of American Society of Civil Engineers (ASCE)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn