Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,999

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng công nghệ GIS và GPS trong kỹ thuật xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên năm cuối, ngành Kỹ thuật xây dựng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Khoa xây dựng thủy lợi thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Cơ học tính toán nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên năm thứ tư, ngành Kỹ thuật Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn