Võ Như Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32484 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Như Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/08/1954
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thiết bị điện; Tại: Trường ĐH Bách khoa Tp. HCM
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: TỰ ĐỘNG HOÁ; Tại: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Dạy CN: KỸ THUẬT ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HOÁ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363835706; Mobile: 0905136719
Email: vntien@dct.udn.vn; tienvonhu@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
   Đào tạo

1974-1979:      Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Tôt nghiệp Kỹ sư điện

04-11/ 1992:    Tu nghiệp lần 1, tại Trường Ecole de Technologie Superieure, Canada

1995-1997 :     Học sau đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Thạc sĩ Tư động hóa (1997)

1996-1998 :     Học sau đại học tại Trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Thạc sĩ kinh tế (1998)

1998-1999 :     Học Chương trình Lý luận chính trị cao cấp, Phân viện Chính trị Quốc gia tại Đà Nẵng

08–11/ 2000:   Tu nghiệp tại lần 2 tại Trường Ecole de Technologie Superieure, Canada

1999 -2004 :    Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2004)

 

Công tác

1979 -1985 :  Cán bộ giảng dạy tại Khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,

1985-1989 :   Cán bộ giảng dạy Khoa Điện, UV BCH Đoàn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 

                       Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Điện,

1990-1995 :   CBGD Khoa Điện, Trưởng phòng Thiết bị - Quản trị trường ĐHBK Đà Nẵng, 

                       Phó bí thư Chi bộ Thiết bị- Tài vụ, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 

                       Thực tập sinh tại Trường École de Technologie Superieure, Canada (4-11/1992),

1995-2002 :   Giảng viên, Giảng viên chính (1997), Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Đại học Đà Nẵng, 

                       UV Ban Thường vụ đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng,

                       Thực tập sinh tại Trường École de Technologie Superieure, Canada (8-11/2000),

2002-2005 :   Giảng viên chính, Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng,

                       UV BCH Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2000-2005

2005-2010 :  UV BCH Đảng bộ ĐHĐN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ.


06/2010 đến 03/2014;: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng

                      Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐà Nẵng.

Giảng viên cao cấp theo QĐ số 1139/QĐ-BNV ngày 16/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến"; Đề tài cấp ĐHĐN, Mã số: DD2013-06-12-BS; Chủ nhiệm đề tài:TS. Võ Như Tiến, hoàn thành: 11/2014; đánh giá: Khá. Chủ nhiệm: TS. Võ Như Tiến. Thành viên: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam, ThS. Nguyễn Tấn Hòa, ThS. Võ Như Thành. Mã số: DD2013-06-BS. Năm: 2014. (Dec 24 2014 4:35PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển tốc độ động cơ điện” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài: cấp Bộ, Mã số B2008-ĐN06-05, nghiệm thu tháng 24/12/2009, đánh giá: tốt;. Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Mã số: B2008-ĐN06-05. Năm: 2009. (Feb 23 2011 10:07AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế hệ thông giám sát thông minh” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2006-DN 06-01, nghiệm thu ngày 04/01/2008, xếp loại : Tốt. Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Thành viên: Nguyễn Tấn Hoà. Mã số: B2006-DN 06-01. Năm: 2008. (Feb 21 2011 4:23PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ xoay chiều đồng bộ” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Bộ, Mã số:B99-III-12.” Nghiệm thu ngày 28/06/2002, Xếp loại: Tốt . Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Thành viên: . Mã số: B99-III-12. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:10PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu ảnh h­ưởng thành phần biến thiên mômen điện từ trong động cơ đồng bộ” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Cơ sở, Nghiệm thu 09/06/1998, xếp loại: Tốt . Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Mã số: xxxxx. Năm: 1998. (Feb 21 2011 4:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU ĐỘNG CƠ SERVO KIỂU LỆNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB. Tác giả: TS. Võ Như Tiến*; ThS. Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 68. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[2]Bài báo: Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền Arduino giao tiếp với Matlab-Simulink. Tác giả: Võ Như Tiến, Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5[78]/2014. Trang: 105 - 108. Năm 2014.
(Dec 24 2014 5:08PM)
[3]Tham luận: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHÀ MÁY ĐIỆN ẢO CHO CÁC NGUỒN PHÁT CÔNG SUẤT NHỎ . Tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013. Trang: 709 - 714. Năm 2013. (Nov 24 2013 10:42AM)
[4]Bài báo: Điều khiển các nguồn phân tán theo mô hình nhà máy điện ảo. Tác giả: Lê Kim Anh, Võ Như Tiến, Xin AI. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64)/2013. Trang: 1-5. Năm 2013. (Jun 25 2013 10:40AM)
[5]Bài báo: MODELING OF VOLTAGE MODE CONTROL BASED CCM BUCK CONVERTOR WITH COMMON SWITCH COUPLED – INDUCTOR. Tác giả: Nguyen Tan Hoa, Vo Nhu Tien
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 6(67)2013. Trang: X101-X110. Năm 2013. (Jun 27 2013 7:31PM)
[6]Bài báo: PROTOTYPE OF COMPLEX SORTING STATION FOR CATEGORIZING PRODUCTS BY MATERIAL, ORIENTATION, AND IN ORDER USING SIEMENS PLC S7-1200 FAMILY. Tác giả: Vo Nhu Thanh; Vo Nhu Tien. Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6(67)2013. Trang: X1-X100. Năm 2013.
(Jun 27 2013 7:38PM)
[7]Bài báo: Xây dựng mach chỉnh lưu 12 xung sử dụng thyristor ứng dụng trong truyền tải điện cao áp một chiều. Tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh, Nguyễn Phúc Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 123-129. Năm 2012. (Jan 2 2013 8:46PM)
[8]Bài báo: Mô hình điều khiển nối lưới cho nguồn điện mặt trời. Tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh, Đặng Ngọc Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 11(60). Trang: 1-6. Năm 2012.
(Jan 2 2013 8:39PM)
[9]Bài báo: ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ . Tác giả: Võ Như Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Số: 06/2011-CĐCN. Trang: 1-4. Năm 2011. (Jul 15 2013 1:54PM)
[10]Bài báo: TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ . Tác giả: Võ Như Tiến. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học. Số: 06/2011-CĐCN. Trang: 54-57. Năm 2011. (Jul 15 2013 4:35PM)
[11]Tham luận: Vận động đổi mới thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: TS. Võ Như Tiến, ThS. Nguyễn Văn Lành. Hội thảo quốc tế _British Council - Tp Hồ Chí Minh 2011. Trang: 76. Năm 2011. (Sep 19 2014 9:38AM)
[12]Bài báo: "Ứng dụng mạng nơron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều". Tác giả: Võ Như TiếnTrần Trọng Kiệm. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: Số 1(42)-2011. Trang: trang 96-102. Năm 2011. (Oct 26 2012 4:51PM)
[13]Bài báo: "Thiết kế bộ lọc tích cực nhằm cải thiện chất lượng điện năng cung cấp cho phụ tải bể mạ công nghiệp". Tác giả: Võ Như Tiến Mai Thị Đoan Thanh. Tạp chí KH & CN, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 8(49)-2011. Trang: trang 54-60. Năm 2011.
(Oct 26 2012 5:00PM)
[14]Bài báo: “Ứng dụng mạng nơron ước lượng từ thông trong hệ truyền động động cơ không đồng bộ” . Tác giả:   Võ Như Tiến – Lê kim Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 4(39)/2010,. Trang: 242-247. Năm 2010.
(Feb 21 2011 4:55PM)
[15]Bài báo: “Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ không đồng bộ ứng dụng mạng nơron” . Tác giả: Võ Như Tiến. Tập san Khoa học & Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ,. Số: 2010. Năm 2010. (Feb 21 2011 4:57PM)
[16]Bài báo: “Phương pháp điều khiển trực tiếp mômen động cơ không đồng bộ ba pha” . Tác giả:   Võ Như Tiến, Nguyễn Đức Quận . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 6(35)/2009. Trang: 55-60. Năm 2009.
(Feb 21 2011 4:49PM)
[17]Bài báo: “Ứng dụng xử lý tín hiệu số (DSP) điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều” . Tác giả:   Võ Như Tiến, Phan Điền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35)/2009. Trang: 61-66. Năm 2009. (Feb 21 2011 4:54PM)
[18]Bài báo: “Đào tạo theo học chế tín chỉ - bước ngoặt phát triển của trường Cao đẳng Công nghệ” . Tác giả:  Võ Như Tiến . Hội nghị khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 11/2009. Trang: 3-5. Năm 2009.
(Feb 21 2011 5:28PM)
[19]Bài báo: “Đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ” . Tác giả:  Võ Như Tiến  
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11/2009,. Trang: 6-9. Năm 2009.
(Feb 21 2011 5:30PM)
[20]Bài báo: “Ứng dụng logic mờ điều khiển động cơ đồng bộ ở tốc độ thấp”, . Tác giả: Võ Như Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Cao đẳng Công nghệ. Số: 11/2007. Trang: 2-6. Năm 2007. (Feb 21 2011 4:45PM)
[21]Bài báo: “Ảnh hưởng của sự thay đổi điện trở stato trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển trực tiếp mô men” . Tác giả: Võ Như Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(10)/2005. Trang: 12-15. Năm 2005. (Feb 21 2011 4:40PM)
[22]Tham luận: “Điều khiển trực tiếp mômen động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp logic mờ”, . Tác giả:  Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh. Báo cáo tại Hội nghị Tự động hóa Toàn quốc lần thứ VI , (VICA-VI)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trang: 294-299. Năm 2005.
(Feb 21 2011 5:26PM)
[23]Bài báo: Điều khiển động cơ nam châm vĩnh cửu không cần cảm biến, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 4, 2003. Tác giả: Võ Như Tiến
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:10PM)
[24]Bài báo: “Điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu không cần cảm biến” . Tác giả: Võ Như Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4/2003. Năm 2003. (Feb 21 2011 4:37PM)
[25]Tham luận: “Điều khiển trực tiếp moment trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu”, . Tác giả: Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh, Đoàn Quang Vinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Báo cáo tại Hội nghị Tự động Hóa Toàn quốc lần thứ 5 (VICA 5). Trang: 202-207. Năm 2002. (Feb 21 2011 5:23PM)
[26]Bài báo: Điều khiển trực tiếp mômen trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 5 (VICA5), 2002. Tác giả: Võ Như Tiến. Hội nghị Tự đông hóa toàn quốc lần thư 5. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:10PM)
[27]Tham luận: “Thành phần biến thiên của mô men điện từ trong động cơ đồng bộ”, Hà Nội, trang 242-247. Tác giả:  Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh. Báo cáo tại Hội nghị Tự động Hóa Toàn quốc lần thứ 3 (VICA 3). Trang: 242-247. Năm 1998. (Feb 21 2011 5:19PM)
[28]Bài báo: Thành phần biến thiên của mômen điện từ trong động cơ đồng bộ, Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 3 (VICA 3), 1998. Tác giả: Võ Như Tiến. Hội nghị Tự đông hóa lần thứ 3. Số: Hội nghị Tự động hóa lần thứ 3. Năm 1998. (Dec 31 2010 2:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Analyse de la fréquence d’oscillation du pont à hauban de Baichay ’’. Authors:  Võ Như Tiến – Bạch Quốc Sĩ. Actes du Colloque International RÚNUD 2010, France. Pages: 338-347. Year 2010. (Feb 21 2011 5:34PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 21 2011 5:04PM)(Dec 31 2010 2:10PM)(Feb 21 2011 5:00PM)
[1]Kỹ thuật cảm biến – Giáo trình điện tử upload lên mạng trường Cao đẳng Công nghệ Chủ biên: Võ Như Tiến Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Cao đẳng Công nghệ. Năm 2010.
[2]Khí cụ điện - Giáo trình điện tử upload lên Mạng Bộ GD&ĐT, Chủ biên: Võ Như Tiến, đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn. Nơi XB: Mạng Bộ GD&ĐT. Năm 2008.
[3] Hư­ớng dẫn tính toán thiết kế Thiết bị điện, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2003. (đồng tác giả). Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả: Võ Như Tiến. Nơi XB: Khoa học Kỹ thuật. Năm .
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Quốc Dũng
Đề tài: Ứng dụng logic mờ để điều khiển bám điểm công suất cực đại cho nguồn pin mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[2]Phạm Thị Diệu Hiền
Đề tài:

Ứng dung mạng nơ ron điều khiển quá trình thay đổi mức chất lỏng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]Nguyễn Thị Lan Anh
Đề tài: Ứng dụng mạng nơron để nâng cao chất lượng truyền động hệ T-Đ cho máy phay CNC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[4]Lê Công Tuấn
Đề tài:

Ứng dung mạng nơ ron ước lượng từ thông để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[5]Võ Anh Tuấn
Đề tài: Thiết kế hệ thống SCADA cho Phòng thí nghiệm Tự động hóa Trường Cao đẳng Công nghệ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[6]Trần Trọng Kiệm
Đề tài:

Ứng dung mạng neuron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[7]Mai Thị Đoan Thanh
Đề tài:

Ứng dung bộ lọc tích cực PWM để cải thiện chat lượng điện năng cho phụ tải công nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[8]Trần Ngọc Thìn
Đề tài:

Điều khiển động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[9]Lê Kim Anh
Đề tài: Ứng dụng mạng nơ ron ước lượng từ thông trong truyền động động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[10]Nguyễn Kiệm
Đề tài: Ứng dụng mạng nơron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Nguyễn Đức Quận
Đề tài: Điều khiển trực tiếp mô men động cơ không đồng bộ với bộ điều khiển mờ, ứng dụng DSP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Phan Điền
Đề tài: Ứng dụng DSP điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[13]Hồ Văn Lộc
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống giám sát tòa nhà dùng WinCC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[14]Nguyễn Ngọc Quân
Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát thông minh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt thành tích tiêu biểu thời kỳ đổi mới, 1990-2000. Số: 3749/GD-ĐT. Năm: 2000.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở . 13 năm liền 2000-2013. Năm: 2000 - 2013.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001. Số: 7215/GD-ĐT. Năm: 2001.
[4] Chiến thi đua cấp Bộ năm học 2002-2003,. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Thủ tướng, năm 2004. Số: 1071/QĐ/TTg. Năm: 2004.
[6] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[7] Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp Giáo dục của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT", năm 2007. Số: 1490/QĐ-BGD-ĐT. Năm: 2007.
[8] Kỷ niệm chương "VÌ THẾ HỆ TRẺ". Số: 189 NQ/TWĐTN. Năm: 2007.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2005-2006. Năm: 2007.
[10] Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Đà Nẵng hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2004-2008. Năm: 2008.
[11] Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2008. Số: 1219/QĐ-CTN. Năm: 2008.
[12] Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, năm 2009. Số: 8535 QĐ/TU. Năm: 2009.
[13] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, năm 2010. Số: 8067 QĐ-UBND. Năm: 2010.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bô năm học 2009-2010. Năm: 2011.
[15] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn". Số: 1290/QĐ-TLĐ. Năm: 2013.
[16] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2009-2013)". Số: 8988-QĐ/TU. Năm: 2014.
[17] Bằng khen của Bộ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2010 - 2015. Số: 2405/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật cảm biến
Ngành: Điện
 2008 Cao học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[2]Điều khiển Logic mờ
Ngành: Điện
 2007 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Cảm biến công nghiệp và cơ cấu chấp hành
Ngành: Điện
 2006 Đại học, cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ
[4]Kỹ thuật điện
Ngành: Điện
 1982 Đại học, cao đẳng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường đại học Bách khoa Trường Cao đẳng Công nghệ
[5]Khí cụ điện
Ngành: Điện
 1980 Đại học, cao đẳng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Công nghệ
  
 Thông tin khác
   Thông tin khác
 
1. Chứng chỉ hoàn thành chương trình Tâm lý học dạy học và lý luận dạy học đại học , ngày 16/9/1994.
2. Chứng chỉ Giáo dục học đại học, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và đào tạo TW1, ngày 18/03/1997.
3. Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng Quản lý hành chánh Nhà nước, Trường CBQL Giáo dục và đào tạo, ngày 08/9/1997.
4. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và trường École de Technologie Superieure, Canada, Tháng 11/2000.
5. Giấy chứng nhận đã dự lớp bồi dưỡng Kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế ngành giáo dục và đào tạo, ngày 30/7/2008.
6. Giấy chứng nhận đã hoàn thành xuất sắc Khóa bồi dưỡng Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng Việt Nam, từ ngày 3/11 đến 16/11/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Chứng nhận đã  hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng AN đối tượng 2, khóa 40, ngày 28/8/2009 , Trường Quân sự Quân khu 5.
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn