Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,349

 Professional Development: Section 1 – How to get accepted for conferences and publication
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thanh Son Ca
Nơi đăng: Research Seminar for Young Teachers of English jointly held by the University of Danang, University of Foreign Languages (UD-UFL) and the Consulate General of the United States in Ho Chi Minh City at UD-UFL, Danang, Vietnam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn