Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến ngành may: cách tiếp cận từ tham gia vào chuỗi giá trị may toàn cầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thi Quynh Nga
Nơi đăng: Tạp chí Công Thương; Số: 10 tháng 5 2020;Từ->đến trang: 130-137;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngành may là ngành có tính chất toàn cầu thể hiện nổi trội nhất khi mà toàn bộ các hoạt động tạo giá trị cho sản phẩm may mặc trải rộng trên nhiều quốc gia, châu lục. Chính vì tính chất toàn cầu nổi trội đó mà khi có những biến động từ phía môi trường toàn cầu như đại dịch Covid 19 thì ảnh hưởng là rất lớn. Bài báo này sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị may toàn cầu để phân tích ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến ngành may thế giới dựa trên các dữ liệu thứ cấp từ nhiều nguồn. Trên cơ sở đó, bài báo chỉ ra các bài học lý luận và thực tiễn về việc tham gia và chuỗi giá trị may toàn cầu
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn