Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến ngành may: cách tiếp cận từ tham gia vào chuỗi giá trị may toàn cầu. Tác giả: Vo Thi Quynh Nga. Tạp chí Công Thương. Số: 10 tháng 5 2020. Trang: 130-137. Năm 2020. (Jun 10 2020 9:08AM)
[2]Bài báo: Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ. Tác giả: Đoàn Gia Dũng Võ Thị Quỳnh Nga. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 201 tháng 03/2014. Trang: 30-37. Năm 2014.
(Apr 17 2014 6:47AM)
[3]Bài báo: Năng lực cạnh tranh trên phương diện tài chính của các DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vai trò của hệ thống ngân hàng. Tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: số tháng 7 (68). Trang: 134-141. Năm 2013. (Apr 17 2014 6:26AM)
[4]Tham luận: Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ. Tác giả: Đoàn Gia Dũng Võ Thị Quỳnh Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị-CMS, trường Đại học Kinh tế
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 84-92. Năm 2013.
(Apr 17 2014 6:32AM)
[5]Bài báo: Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh của các DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ. Tác giả: Võ Thị Quỳnh NgaNguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số 198 tháng 12/2013. Trang: 60-70. Năm 2013.
(Apr 17 2014 6:39AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 đến chuỗi giá trị may toàn cầu. Tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga. Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà nẵng. Số: T4 (65). Trang: 79-86. Năm 2013. (Nov 26 2013 3:37PM)
[7]Bài báo: Giá ẩn và khả năng áp dụng trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 137. Trang: 24-26. Năm 2008. (Jan 16 2012 9:30AM)
[8]Bài báo: Hành vi của khách hàng ngân hàng-Một số điểm đặc thù. Tác giả: Võ Thị Quỳnh Nga. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 105. Trang: 21-25. Năm 2006. (Jan 16 2012 9:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Community-based tourism and destination attractiveness: from theory to practice. Authors: Võ Thị Quỳnh Nga. Journal of Tourism, Hospitality and Sports. No: Vol 49. Pages: 24-36. Year 2020. (Jun 10 2020 8:48AM)
[2]Article: The causal Relationships Between Components of Customer-Based Brand Equity for A Destination: Evidence from South Korean Tourists in Danang City, Vietnam . Authors: Trần Trung Vinh, Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Phúc Nguyên. Asian Economic and Financial Review. No: No 7 (4) Avril 2017. Pages: 356-367. Year 2017. (Jun 10 2020 8:37AM)
[3]Article: Customer-Based Brand Equity And Its Application To Destination: A Case Of Domestic Tourists In Danang City, Vietnam. Authors: Trần Trung VinhVõ Thị Quỳnh NgaĐoàn Thị Hoài ThanhCao Trí Dũng. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. No: 9 (23) July 2015. Pages: 275-281. Year 2015. (Jan 9 2016 7:51PM)
[4]Article: The relationship between components of customer-based brand for destination: conceptual framework and preliminary testing for scales. Authors: Trần Trung VinhVõ Thị Quỳnh Nga. SouthEst Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. No: Vol 7 Issue 2. Pages: 47-53. Year 2015. (Jan 9 2016 7:39PM)
[5]Presentations: LITERATURE REVIEW OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN COMPONENTS OF CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY FOR DESTINATION. Authors: Trần Trung VinhVõ Thị Quỳnh Nga. Proceeding - Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 7. Pages: 133-140. Year 2015. (Jan 9 2016 7:56PM)
[6]Article: Designing the explanatory model for competitiveness of apparel firms in the Key Economic Region of Centreal - Vietnam . Authors: Nguyễn Trường SơnVõ Thị Quỳnh Nga. South East Asi a Journal of Contemporary Business, Economics and Law. No: Vol. 4 , Issue 2 (June/2014). Pages: 1-9. Year 2014. (Sep 28 2014 4:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn