Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2005 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ (ngành Tiếng Anh thương mại)
[2]Quản trị khu vực công
Ngành: Khoa học quản lý
 2004 Sinh viên đại học hệ chính quy và tại chức
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Marketing ngân hàng
Ngành: Khoa học quản lý
 2003 Sinh viên đại học chính quy và tại chức
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[4]Marketing dịch vụ
Ngành: Khoa học quản lý
 2000 Sinh viên đại học hệ chính quy và tại chức  Trường Đại học Kinh tế
[5]Quản trị cung ứng dịch vụ
Ngành: Khoa học quản lý
 1998 Sinh viên đại học hệ chính quy và tại chức  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn