Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,301,498

 - Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Ths Hà Quang Thơ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Võ Thị Quỳnh Nga
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B98-14-15 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu thực trạng kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Đà nẵng giai đoạn 1995-2001, từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố, phục vụ cho chiến lược phát triển du lịch của địa phương.
marriage affairs open i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn