Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 - Hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn vùng kinh tế động lực miền Trung- Thực trạng và giải pháp
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Võ Thị Quỳnh Nga; Thành viên:  Ths Nguyễn Thị Hải Đường
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T98-14-12 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn của các tỉnh/thành phố khu vực Miền Trung và đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn