Võ Trần Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,986

 
Mục này được 12571 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Trần Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/08/1988
Nơi sinh: Huế
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Khí- Chế Tạo Máy; Tại: Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Mechanical Engineering; Tại: Inje University
Dạy CN: Cơ Khí
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 • 2011 - 2012: Trợ giảng, Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

• 2012 - 2013: Giảng viên Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

• 2013 - 2015: Học Thạc sỹ, Hàn Quốc

• 2015 - 2016: Giảng viên Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

• Tháng 6-8/ 2016: Tham gia dự án Liên minh giáo dục đại học ngành kỹ thuật (HEEAP), năm 2016 tại Đại học Bang Arizona, Mỹ

• 9/2016-8/2017: Giảng viên Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

• 9/2017 đến nay: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại viện Institut Pprime, Pháp
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A new Method for Measuring Generalized Geometric Errors for a new type of Coordinate Measuring Machine Using a Laser Tracker. Authors: Anh T. Vo, N.H Tran, T.H Duong, H.C Kim. Experimental Techniques (SCIE). No: 41. Pages: 463–473. Year 2017. (Mar 6 2016 7:01PM)
[2]Article: Design of a high accuracy 3-axis coordinate measuring machine working on the shop floor. Authors: Anh T. Vo, Thanh Hung Duong, Hyun-Chul Kim. Advanced Materials Research (Scopus). No: 1125. Pages: 521-525. Year 2015. (Dec 21 2015 11:43AM)
[3]Article: Improved patterning of ITO coated with gold masking layer on glass substrate using nanosecond fiber laser and etching. Authors: Nguyen Ngoc Tan, Duong Thanh Hung, Anh T. Vo, Kang BongChul, Kim HyunChul. Applied Surface Science (SCI). No: 336. Pages: 163-169. Year 2015. (Dec 21 2015 11:39AM)
[4]Presentations: A Method to Improve the Patterning of ITO With Thin Gold Masking Layer Coated on Glass Substrate using Nanosecond Fiber Laser and Etching. Authors: Nguyen Ngoc Tan, Duong Thanh Hung, Anh T. Vo, Trinh Xuan Long, Kim HyunChul. Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology. Pages: 412-413. Year 2015. (Dec 21 2015 1:11PM)
[5]Presentations: Geometric Error Measurement of a Rotary Axis by a High-precision Laser Interferometer. Authors: Anh T. Vo, T.H Duong, N.H. Tran, N.T. Nguyen, X.L. Trinh, Hyun-Chul Kim. Proceedings of the 6th International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology. Pages: 402-403. Year 2015. (Dec 21 2015 11:47AM)
[6]Presentations: A study on an electrode wear compensation method based on the number of normal discharge and Uniform Wear Method in micro EDM. Authors: Van Quang Nguyen, Thanh Hung Duong , Anh T. Vo, Hyun-Chul Kim. Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers, South Korea. Pages: 97. Year 2014. (Mar 6 2016 6:44PM)
[7]Presentations: Study on the accuracy enhancement of 3-axis coordinate measuring machine working on the shop floorabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Authors: Anh T. Vo, Ngoc Tan Nguyen, Thanh Hung Duong, Hyun-Chul Kim. Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers. Pages: 89. Year 2014. (Dec 21 2015 1:15PM)
[8]Presentations: Study on PVA/HIPS filament mold base three-dimensional Alginate hydrogel scaffold fabrication characteristics. Authors: Do-Hyeon Choi, Anh T. Vo, Hyun-Chul Kim. Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers. Pages: 67. Year 2014. (Dec 21 2015 1:17PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ kim loại 1,2
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2015 Sinh viên ngành Chế tạo máy, Cơ điện tử  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn