Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,358

 Tục ngữ trong tiểu thuyết "Người con gái viên đại úy" của A.S.Pushkin: vấn đề dịch sang tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thường Linh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Kostroma mang tên N.A. Nekrasov; Số: 5;Từ->đến trang: 66-69;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Trong bài báo này chúng tôi xem xét vấn đề chuyển ngữ văn xuôi của Pushkin sang tiếng Việt. Bài báo đi sâu phân tích những câu tục ngữ được dùng trong tiểu thuyết "Người con gái viên đại úy". Đây chính là phương tiện giúp người đọc hiểu được tính cách của nhân vật người quý tộc Nga, lòng trung thành của anh với bổn phận của người quý tộc, lòng khoan dung, tính khẳng khái của nhân vật. Đồng thời, những câu tục ngữ cũng tạo nên nét đặc sắc của ngôn ngữ nhân vật. Những câu tục ngữ còn được sử dụng làm lời đề từ, thể hiện đề tài, tư tưởng chủ đạo của tác phẩm. Với mục đích truyền tải một cách trung thực sang tiếng Việt tính hình tượng và ý nghĩa của những câu tục ngữ, thành ngữ Nga, dịch giả đã sử dụng các phương pháp dịch thuật khác nhau: sử dụng các câu tục ngữ, thành ngữ tương đương trong tiếng Việt, xây dựng các cấu trúc có đặc điểm tục ngữ, dịch hàm ý.
ABSTRACT
In this articles interpreted the problem of adequate translation of Pushkin’s prose to Vietnamese. At the centre of attention are the proverbs in AS Pushkin's novel “The Captain's Daughter”, which are means of understanding the nature of a Russian nobleman, his adherence to duty, magnanimity, kindness and generosity, stipulate for the peculiarity of the character's discourse. Proverbs are also used as an epigraph, express a theme, idea or mood of Pushkin's novel. The primary task of the translator is to achieve the equivalence of the original text and the translation. Reproduction of the spirit of family traditions, representation of national life, national character and way of people’s thinking in the dramatic period of Russian history required search of special style, word usage.Translating the Russian proverbs into Vietnamese, translator uses various methods in order to conserve the imagery and the semantic load of the original paremias: choosing Vietnamese equivalents and analogues, creating graphic expressions, replication, transfer general meaning of the parable. Translating many Russian proverbs into Vietnamese, translator combines different methods. This approach allows the reader to know the proverb in the text and promotes adequacy of the translation. Translator takes responsibility for the localization of translated author, that is puts him to their culture.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn