Vũ Thị Kiều Loan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,832,867

 
Mục này được 28064 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Kiều Loan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/10/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Yên Bằng - Ý Yên - Hà Nam Ninh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng QLKH & HTQT; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Tổ trưởng Thư viện
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Thông tin Thư viện; Tại: Mỹ
Dạy CN: Tiếng Anh, Khoa học Thông tin Thư viện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng - ĐN
Điện thoại: 3896601; Mobile: 0906460590
Email: vkloan2001@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 01/01/2003 đến 30/4/2014: Chuyên viên Phòng Dịch vụ Thông tin - Trung tâm Thông tin Học liệu
- Từ 01/05/2014 đến nay: Tổ trưởng Tổ Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tổ chức Thông tin đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu cho người dùng tin tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Phúc. Thành viên: Vũ Thị Kiều Loan, Nguyễn Quang Thắng, Phan Hạnh Hồng Nhơn. Mã số: T03-III-14. Năm: 2003. (Feb 17 2012 9:37AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CÁN BỘ THÔNG TIN THƯ VIỆN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN SỐ. Tác giả: Vũ Thị Kiều Loan. Bản tin các Trung tâm Học liệu. Số: 13. Trang: 13-15. Năm 2013. (Nov 10 2014 4:48PM)
[2]Bài báo: Tiếp cận, sử dụng và khai thác nguồn thông tin y tế của sinh viên Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Vũ Thị Kiều Loan
marriage affairs open i want an affair
. Bản tin các Trung tâm Học liệu. Số: 6. Trang: 30-32. Năm 2011. (Feb 17 2012 9:24AM)
[3]Bài báo: Đẩy mạnh công tác truyền thông marketing nhằm phát triển bền vững các hoạt động dịch vụ thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Vũ Thị Kiều Loan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Bản tin các Trung tâm Học liệu. Số: 7. Trang: 19-21. Năm 2011. (Feb 17 2012 9:32AM)
[4]Bài báo: Dịch vụ thông tin trọn gói - sản phẩm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của học viên sau đại học Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Vũ Thị Kiều Loan. Bản tin các Trung tâm Học liệu. Số: 6. Trang: 22-24. Năm 2011. (Feb 17 2012 9:14AM)
[5]Bài báo: Thực trạng sử dụng, khai thác và đề xuất giải pháp quản lý bảo quản nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Vũ Thị Kiều Loan, Hồ Thị Nhung
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Bản tin các Trung tâm Học liệu
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 4. Trang: 10-11. Năm 2010.
(Feb 17 2012 9:04AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đổi mới công tác quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tại Thư viện Trường Cao đẳng Công nghệ

 Khoa học

 2015

 SK2014-GPCT02

 Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4426/QĐKT. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nguồn tài nguyên số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cán bộ làm công tác TT - TV  Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng
[2]Dịch vụ Tham khảo
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cán bộ làm công tác TT - TV  Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng
[3]Chiến lược tìm kiếm và khai thác thông tin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên, Cán bộ làm công tác TT - TV  Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn