Vũ Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17659 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/04/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh ; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Dạy CN: Kế toán, Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 09/2006 - nay: Giảng dạy tại Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Bài giảng điện tử khối kiến thức kế toán tài chính. Chủ nhiệm: Vũ Thu Hà. Thành viên: Nguyễn Linh Giang. Mã số: T2012-07-06. Năm: 2012. (Oct 8 2014 4:38PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý Hàng tồn kho bằng máy vi tính. Chủ nhiệm: Vũ Thu Hà. Thành viên: Nguyễn Linh Giang. Mã số: T2009-07-08. Năm: 2010. (May 17 2011 1:59PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội tới hành vi mua của giới trẻ Đà Nẵng. Tác giả: Vũ Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Số: 4. Trang: 70 -75. Năm 2015. (Jun 29 2016 5:26PM)
[2]Bài báo: Luận bàn về các công cụ điện tử trong xúc tiến thương mại. Tác giả: Vũ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: SỐ 12(85).2014, QUYỂN 2. Trang: 15 - 19. Năm 2014. (Jun 29 2016 5:14PM)
[3]Bài báo: ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU WEBSITE HIỆU QUẢ. Tác giả: Vũ Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo NCKH "Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" lần 3. Số: 3. Trang: 15-20. Năm 2014. (Oct 19 2014 3:50PM)
[4]Bài báo: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tác giả: Vũ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(73). Trang: 27-32. Năm 2013.
(Oct 8 2014 4:07PM)
[5]Bài báo: HỖ TRỢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THÔNG QUA CÔNG CỤ MICROSOFT EXCEL. Tác giả: Trần Lương Nguyệt, Vũ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 12(73). Trang: 75-80. Năm 2013.
(Oct 8 2014 4:05PM)
[6]Bài báo: TỔ CHỨC THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TÀU. Tác giả: Vũ Thu Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo NCKH "Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" lần 1
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 22-27. Năm 2012.
(Oct 19 2014 3:45PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 19 2014 3:53PM)(Oct 19 2014 3:54PM)(Oct 19 2014 3:56PM)(Oct 19 2014 3:59PM)(Oct 19 2014 3:52PM)
[1]Bài giảng Ứng dụng tin học trong kinh doanh Chủ biên: Vũ Thu Hà. Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Năm 2013.
[2]Bài giảng Marketing điện tử Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Năm 2013.
[3] Chủ biên: Vũ Thu Hà. Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Năm 2010.
[4]Bài giảng kế toán thực hành Chủ biên: Vũ Thu Hà. Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Năm 2010.
[5]Bài giảng Ứng dụng Access trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Năm 2010.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2007 – 2008. Năm: 2008.
[2] Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2008 – 2009. Năm: 2009.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2009 - 2010. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 sv cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[2]Ứng dụng tin học trong kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2010 SV Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[3]Ứng dụng tin học trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2009 SV Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[4]Kế toán thực hành
Ngành: Kế toán
 2009 SV Cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[5]Ứng dụng access trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2009 SV Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[6]Ứng dụng excel trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 SV Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[7]Kinh tế học
Ngành: Kế toán
 2007 SV Cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn