Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 sv cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[2]Ứng dụng tin học trong kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2010 SV Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
[3]Ứng dụng tin học trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2009 SV Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[4]Kế toán thực hành
Ngành: Kế toán
 2009 SV Cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[5]Ứng dụng access trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2009 SV Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[6]Ứng dụng excel trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 SV Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
[7]Kinh tế học
Ngành: Kế toán
 2007 SV Cao đẳng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn