Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội tới hành vi mua của giới trẻ Đà Nẵng. Tác giả: Vũ Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. Số: 4. Trang: 70 -75. Năm 2015. (Jun 29 2016 5:26PM)
[2]Bài báo: Luận bàn về các công cụ điện tử trong xúc tiến thương mại. Tác giả: Vũ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: SỐ 12(85).2014, QUYỂN 2. Trang: 15 - 19. Năm 2014. (Jun 29 2016 5:14PM)
[3]Bài báo: ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU WEBSITE HIỆU QUẢ. Tác giả: Vũ Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo NCKH "Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" lần 3. Số: 3. Trang: 15-20. Năm 2014. (Oct 19 2014 3:50PM)
[4]Bài báo: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC. Tác giả: Vũ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12(73). Trang: 27-32. Năm 2013.
(Oct 8 2014 4:07PM)
[5]Bài báo: HỖ TRỢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THÔNG QUA CÔNG CỤ MICROSOFT EXCEL. Tác giả: Trần Lương Nguyệt, Vũ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 12(73). Trang: 75-80. Năm 2013.
(Oct 8 2014 4:05PM)
[6]Bài báo: TỔ CHỨC THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TÀU. Tác giả: Vũ Thu Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo NCKH "Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực" lần 1
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 22-27. Năm 2012.
(Oct 19 2014 3:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn