Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,838

 
Bài giảng Ứng dụng tin học trong công tác kế toán
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Vũ Thu Hà; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN; Mã số: 123 ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kế toán
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn