Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,831

 Nghiên cứu kháng thể anti-Toxoplasma gondii (IgM, IgG) trong huyết thanh phụ nữ mang thai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Lê Minh Tú
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Y học Thực hành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 6 (968);Từ->đến trang: 14 - 16;Năm: 2015
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn