Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,099

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa sinh lâm sàng
Ngành: Y học
 2020 Y khoa  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
[2]Hóa sinh
Ngành: Y học
 2014 Y đa khoa, Dược, Điều dưỡng  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
[3]Miễn dịch học
Ngành: Y học
 2014 Y đa khoa, Dược, Điều dưỡng  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn