Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,843

 Nghiên cứu mô hình sức khỏe, bệnh tật của cán bộ, nhân viên cơ quan Đại học Đà Nẵng và giải pháp phòng ngừa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Quốc Chấn; Thành viên:  Phan Thị Hoàng Ngân, Phan Lê Minh Tú, Cao Thị Phương Dung
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: Đ2013-09-03-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Y - Dược
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn