Lê Thị Kim Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,142,233

 
Mục này được 9009 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Kim Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/09/1987
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Kiểm toán báo cáo tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 29 An Thượng 11, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 0905888519
Email: yenltk@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009 - 11/2013: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX
12/2013 - 12/2014: Giảng viên trợ giảng Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
01/2015 - nay: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số thay đổi của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 và những vấn đề đặt ra đối với công tác kế toán. Tác giả: Lê Thị Kim Yến. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập". Số: 2. Trang: Trang 162-168. Năm 2014. (Apr 1 2016 4:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn