Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,140

 Anti-allergic effect of Dryopteris Crassirhizomain murine models of allergic rhinitis and asthma
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chun Hua Piao, Yan Jing Fan, Bui Thi Tho, Hyoung-Tae Kim, Eui-Hyeog Han, Chang Ho Song, Ok Hee Chai
Nơi đăng: 대한체질인류학회 학술대회 연제 초록; Số: 6;Từ->đến trang: 46;Năm: 2017
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Dryopteris crassirhizoma (D. crassirhizoma) is used as a traditional herbal remedy for various diseases, especially, to treat tapeworm infestation, cold, and cancer in Korea, Japan, and China. D. crassirhizomawassafe after single oral administration to both male and female Sprague-Dawley rats up to 2000mg/kg. Further assays for genetic toxicity demonstrated that D. crassirhizomawas devoid of its genotoxic effect under the experimental conditions. However, the anti-allergic rhinitis effects of D. crassirhizomaethanol extract and some of its mechanisms are less known. Allergic rhinitiswas initiated in BALB/c mice by sensitized with ovalbumin (OVA) emulsified in aluminum on days 1, 8 and 15, thennasal installation challengedwith OVAfrom days 22 to 26. D. crassirhizoma (100, 200, 400 mg/kg) and Dexamethasone (2.5 mg/kg) groups were administrated by oral gavage on days 16 to 26, and from days 22 to 26, mice …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn