Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,258

[1] Học bổng Odon Vallet 2009. Năm: 2009.
[2] Học bổng Odon Vallet 2010. Năm: 2010.
[3] Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013. Số: 280/QĐKT. Năm: 2013.
[4] Nhà Khoa học trẻ có thành tích nổi bật trong nghiên cứu. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn