Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,980

 Nghiên cứu nhân nhanh giống hoa Calla Lily - Light Pink (Zantedeschia Rehmannii Aracea) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lệ, Bùi Thị Thơ
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 1;Từ->đến trang: T 221 - 224;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn