Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,983,073

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu máy tàu thủy
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2011 Sinh viên hệ đại học chính qui.  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Cảm biến và kỹ thuật đo
Ngành: Cơ khí động lực
 2000 Sinh viên hệ đại học chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông.  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
[3]Hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử
Ngành: Cơ khí động lực
 2000 Sinh viên hệ đại học chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông.  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Kết cấu tính toán động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1995 Sinh viên hệ đại học chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế các hệ thống động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1995 Sinh viên hệ đại học chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Chẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1988 Sinh viên Đại học hệ chính qui, hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn