Nguyễn Thị Tuyết An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27971 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Tuyết An
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/04/1965
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng thủy lợi; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Bách khoa – Đai học Đà Nẵng
Dạy CN: Vật liệu xây dựng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 841297; Mobile: 0913407868
Email: tuyetanx3@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1990 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp không phá hủy để đánh giá chất lượng bê tông mác cao trong các công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Th. S Nguyễn Thị Tuyết An. Mã số: T.2006 - 0210. Năm: 2007. (Apr 15 2016 1:56PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 10 2016 7:57AM)
[1]Vật liệu Xây dựng đại cương Chủ biên: Huỳnh Phương Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Tuyết An; Đỗ Thị Phượng. Nơi XB: Nhà xuât bản xây dựng. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ( năm 1999 - 2000 ). Năm: 2000.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ( năm 2002 - 2003 ). Năm: 2003.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trrong phong trào thi đua Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ( giai đoạn 2001 - 2005 ). Năm: 2005.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công đoàn ( giai đoạn 2008 - 2012 ). Năm: 2012.
[5] Đã có cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường ( Giai đoạn 1975 - 2015 ). Năm: 2015.
[6] Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động công Đoàn ( 2014 - 2015 ). Năm: 2015.
[7] Giỏi việc Trường - Đảm việc nhà " ( giai đoạn 2010 - 2015 ). Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn