Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích hệ thống điện
Ngành: Điện
 2017 Cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Quy hoạch và phát triển hệ thống điện
Ngành: Điện
 2014 Cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Lý thuyết hệ thống
Ngành: Điện
 2014 Cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Giải tích mạng điện
Ngành: Điện
 2012 Đại học
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng điện
Ngành: Điện
 2011 Đại học, Cao đẳng  Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn