Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,291

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ngô Minh Khoa
Đề tài: Nghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2017

[2]Nguyễn Văn Thái
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ truyền tin trên lưới điện để giám sát, điều khiển phụ tải điện trong các công trình dân dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[3]Trần Lê Nhật Hoàng
Đề tài: Problematique de la modelisation frequentielle des convertisseurs statiques
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Pháp)

 2012

 2015

[4]Trần Anh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu chẩn đoán chất lượng bộ điều áp dưới tải của máy biến áp lực bằng kỹ thuật đo điện trở động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Võ Trọng Bảo Tín
Đề tài: Sử dụng phần mềm ATP để mô phỏng và phân tích hiệu quả của việc sử dụng CSV trên đường dây 500kV nhằm hạn chế quá điện áp thao tác

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Nguyễn Minh Trí
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất  các giải  pháp để vậnhành tối ưu của lưới điện quận Cẩm Lệ – TPĐà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[7]Nguyễn Mẫn
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[8]Hoàng Thị Hồng Anh
Đề tài: Nghiên cứu tích hợp nguồn phân tán vào lưới điện phân phối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Trần Lê Nhật Hoàng
Đề tài: Méthodes et outils pour la conception de filtres industriels
Phương pháp và công cụ để thiết kế bộ lọc sóng hài trong công nghiệp

 Thạc sĩ

 Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Pháp)

 2012

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn