Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,680

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị lực lượng bán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Đại học  Trường ĐH Kinh tế
[2]Quản trị bán hàng / Quản trị bán lẻ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Đại học  Trường ĐH Kinh tế
[3]Quản trị chất lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1994 Đại học  Trường ĐH Kinh tế
[4]Quản trị doanh nghiệp thương mại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Đại học  Trường ĐHKT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn