Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Toàn cầu hóa và sự phát triển KT-XH: kinh nghiệm của các nước ASEAN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Sách tham khảo “Toàn cầu hóa kinh tế: Những cơ hội và thách thức cho miền Trung”do PGS, TS Phạm Hảo và PGS, TS Võ Xuân Tiến chủ biên; Số: NXB Chính Trị Quốc Gia – 2004;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn