Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
  Cử nhân và cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh tế Phát triển
Ngành: Kinh tế học
  Cử nhân và cao học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tich kinh tế xã hội
Ngành: Kinh tế học
  Cử nhân  Đai học Đà Nẵng
[4]Kinh tế Lao động
Ngành: Kinh tế học
  cử nhân và cao học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn