Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Chín
Đề tài: Mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2012

 2014

[2]Phan Thăng An
Đề tài: Phát triển kinh tế huyện Thăng Bình 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[3]Đặng Phong
Đề tài: Phát triển nông nghiệp huyện Bắc Trà My

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[4]Cao Thị Hồng Vân
Đề tài: Lao động nhập cư ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[5]Nguyễn Thị Thu Hoài
Đề tài: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2011

[6]Nguyễn Tường Huy
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[7]Nguyễn Thành Trung
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[8]Trần Thị Khánh Ngọc
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2009

[9]Ngô Đình Tráng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[10]Bùi Đỗ Đan Thanh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[11]Vũ Thị Thái Thanh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[12]Đinh Xuân Quế
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[13]TRẦN THỊ THÚY NGỌC
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn