Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao trình độ học vấn của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển NNL ở Kon Tum
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng NNL là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên”, Kon Tum 2009; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn