Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,183

 Kinh tế Việt Nam trong thời gian tới – Triển vọng và yêu cầu hoàn thiện về pháp luật
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội Thảo”Quốc hội với yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay” do Viện Nghiên cứu lập pháp của UBTV Quốc hội và UNDP tổ chức 18-19/4/2011
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn