Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,036

 Miền Trung khai thác tiềm năng biển đảo để phát triển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Quốc gia ”Khai thác tiềm năng biển đảo vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi và Miền Trung ” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 10/5/2011; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn