Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao chất lượng NNL vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Bùi Quang Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: số 256 tháng 2/2012;Từ->đến trang: 26-33;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn nhân lực (NNL) đặc biệt là NNL chất lượng cao được đánh giá là một trong các nguồn lực quan trọng bậc nhất cho phát triển kinh tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Nâng cao chất lượng NNL đang nhận được rất nhiều sự quan tâm cùa các nhà hoạch định chính sách. Vùng kinh tế trong điểm Miền Trung (VKTTĐMT) đang trong quá trình tập trung khai thác nguồn lực con người nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, điều này đỏi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn lực này. Bài viết này nhằm đánh giá được thực trạng và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL ở đây trong thời gian tới.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn