Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,311

 Kinh tế Việt Nam 2012 và triển vọng 2013
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 4(407) 4-/2012;Từ->đến trang: 3-11;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năm 2012, nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, các đầu tàu kinh tế lớn tăng trưởng chậm như Mỹ, Nhật, tăng trưởng âm như Liên minh Châu Âu,Trung Quốc cũng giảm tốc. Trong bối cảnh đó, VN đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đạt mức 5.03%, tuy nhiên còn nhiều chỉ tiêu khác chưa đạt mục tiêu đề ra. Đánh giá toàn cảnh diễn biến kinh tế VN với những thành công và các vấn đề tồn tại để có các giải pháp tăng trưởng kinh tế cho năm 2013 là rất cần thiết. Đây là mục tiêu của bài viết này.
ABSTRACT
In 2012, the world economy is still not out of the crisis, the leading economic slowdown as the U.S., Japan, negative growth as the European Union, China and deceleration. In this context, Vietnam achieve macro-economic stability, economic growth reached 5.03%, but there are many other criteria not met targets. Assessment of economic panorama VN with successes and problems to have solutions for economic growth in 2013 is essential. This is the goal of this article.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn