Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,188

 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH DHMT: VẤN ĐỀ VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS TS Bùi Quang Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng DHMT tổ chức ngày 21-22/3/2013 tại Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: quyển 1;Từ->đến trang: 197-206;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế của các quốc gia hay vùng lãnh thổ thường tập trung vào chính sách phát triển công nghiệp. Đây vừa là chìa khóa thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa vừa là nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi nền kinh tế. Các tỉnh Duyên hải Miền Trung đang rất nỗ lực tập trung phát triển kinh tế nhất là công nghiệp để đưa nền kinh tế ngang bằng với cả nước. Tuy nhiên sự phát triển công nghiệp ở đây vẫn chưa như kỳ vọng đặt ra như phát triển chậm, chưa thúc đẩy quá trình CNH ở đây và kèm theo đó là nhiều vấn đề như (i) vị thế của CN các tỉnh DHMT thấp; (ii) hiệu quả kinh tế thấp; (iii) doanh nghiệp yếu về năng lực; (iv) cơ cấu CN lạc hậu …… Đánh giá đúng tình hình phát triển công nghiệp các tỉnh DHMT cùng với các vấn đề tồn tại sẽ rất cần thiết cho hoạch định chính sách phát triển trong thời gian tới ở đây. Đây cũng là mục đích của bài viết này.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
The choice of economic development strategy of the country or territory usually focus on industrial development policy. This has made ​​key push industrialization is just the foundation for the sustainable development of each economy. The central coastal province is focusing efforts to develop industrial economy is to put the economy on par with the country. However, growth in this industry is not expected to pose such as slow growth, not accelerate the process of industrialization and here it is accompanied by problems such as (i) the status of the province DHMT low CN; (ii) low economic efficiency, (iii) weak corporate capacity, (iv) restructuring CN backward situation ...... Appreciate the industrial development of the province along with the DHMT problems will be necessary for policy development in the future here. This is also the purpose of this article.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn