Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,879,598

 NÂNG CAO MỨC SỐNG CỦA DÂN CƯ NÔNG THÔN VỚI YÊU CẦU
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ
VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS TS. Bùi Quang Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: TÁP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐHĐÀ NẴNG
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1(65) 2013;Từ->đến trang: 7-13;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mức sống dân cư vừa là kết quả vừa là động lực của tăng trưởng kinh tế. Những nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng có đại bộ phận dân cư sống ở nông thôn. Mức sống của họ thấp đã kéo theo sức mua và tổng cầu thấp khó thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống của họ. Mức sống thấp là nguyên nhân kéo theo sức khỏe kém, trình độ giáo dục thấp, năng lực làm việc hạn chế, năng suất lao động thấp… kéo theo nguồn lực con người không phát huy được. Nâng cao mức sống cho dân cư nông thôn đang là mục tiêu cho tăng trưởng và cũng vì nó mà phải có những điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế. Bài viết này nhằm phân tích tình hình thu nhập của dân cư nông thôn, chỉ ra những vấn đề và kiến nghị những chính sách cần thiết trong những năm tới.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
A living standard is both a result and a driving force of economic growth. In developing countries in general and Vietnam in particular, the majority of the population lives in rural areas. The lower living standard is, the lower purchasing power and aggregate demand is and that it is difficult to meet the needs of their lives. Low living standards lead to the poor health, low educational level, limited work capacity and low labor productivity. As a result, human resources do not promote much. Improving the living standards of the rural population is a target for growth by adjusting the economic growth model. The article is aimed to analyze the income of the rural population and then pointing out some problems and suggesting the future policy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn