Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện CNH, HĐH nền kinh tế Việt Nam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Bùi Quang Bình
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Kinh tế và phát triển (1859-0012),; Số: 200 tháng 2 -2014,;Từ->đến trang: 25-37;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình tăng trưởng kinh tế thực chất là cơ chế vận hành nền kinh tế thông qua cách thức phối hợp giữa việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực và phân phối sản lượng của nền kinh tế cho tiêu dùng hiện tại và tương lai tạo ra tổng cầu. Trong quá trình Việt Nam thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH thì cơ chế vận hành của nền kinh tế sẽ tác động nhất định tới quá trình đẩy nhanh CNH, HĐH. Bài viết này tập trung đánh giá những tác động của MHTTKT và chỉ ra những thành công và hạn chế cơ bản của MHTTKT trong thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn