Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,155

 Di dân giữa các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp
Chủ nhiệm:  CHỦ NHIỆM
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  1. PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH 2. TS. NINH THỊ THU THỦY 3. Th,s. TRẦN THỊ THÚY NGỌC 4. Th,s. ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG 5. Th,s. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2010 – ĐN 04-49 TĐ ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Hiệu quả:

-         Khai thác và tận dụng những mặt mạnh của di dân trong phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế;

-         Giảm những chi phí xã hội phát sinh do di dân;

-         Tăng hiệu quả cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường bằng cách tạo ra môi trường cho giảng viên, học viên và sinh viên nghiên cứu. 

Phương thức chuyển giao và khà năng ứng dụng

·        Gửi báo cáo tổng kết cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách địa phương;

·        Tổ chức tọa đàm trao đổi;

·        Thông qua học giảng dạy cho viên cao học và sinh viên tại chức ngành Kinh tế Phát triển (là cán bộ công chức trong các cơ quan từ xã, huyện, sở ban ngành của các tỉnh MT-TN) để đưa vào thực tiễn; 

·        Lồng ghép vào quá trình soạn thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương mà Khoa Kinh tế tham gia và tư vấn.

 

Sản phẩm- Bản kiến nghị các giải pháp chính sách di dân ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;- Báo cáo tổng kết và tóm tắt;- Tổng hợp số liệu di dân ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;- Đào tạo được 01 học viên cao học và 01 sinh viên NCKH được giải khuyến khích của Bộ GD và ĐT;- Bổ sung cho Giáo trình Kinh tế Phát triển; - 01 sách chuyên khảo.marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn