Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,940

 Phát triển kinh tế MT-TN trước biến động động dân số giai đoạn 1999-2009: Vấn đề và giải pháp
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  chủ nhiệm; Thành viên:  TS. NINH THỊ THU THỦY Th,s. TRẦN THỊ THÚY NGỌC Th,s. ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG Th,s. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Th,s. ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG Th,s. VÕ THỊ PHƯƠNG LY Th,s. PHAN NGỌC ĐỊNH
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B 2012 - ĐN04 - 07 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, v.v…)

Về giáo dục và Đào tạo

Kết quả nghiên cứu được đưa vào chương trình giảng dạy cho Cao học và cử nhân chuyên ngành Kinh tế Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng giúp cho người học tiếp cận thực tiễn và nâng cao hiệu quả đào tạo

Đạo tạo và chuyển giao quy trình nghiên cứu cho các giảng viên trẻ của Khoa Kinh tế, cán bộ ở một số cơ quan quản lý ở các tỉnh MT-TN

Tạo môi trường cho học viên cao học và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học với 01 học viên cao học được đào tạo trực tiếp và 5 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Bổ sung nội dung cho giáo trình Kinh tế Phát triển 

Về kinh tế - xã hội

Nâng cao chất lượng và hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế trong dài hạn của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên góp phần phân bổ và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của các địa phương thúc đẩy sự phát triển kinh tế;

Các chính sách xã hội của các địa phương có chất lượng hơn và phù hợp với thực tế đang và sẽ diễn ra ở đây;

Nâng cao hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình của các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên trong điều kiện mới

 Sản phẩm

- Bản kiến nghị các giải pháp chính sách di dân ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

- Báo cáo tổng kết và tóm tắt;

- Tổng hợp số liệu di dân ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

- Đào tạo được 01 học viên cao học và 01 sinh viên NCKH được giải khuyến khích của Bộ GD và ĐT;

- Bổ sung cho Giáo trình Kinh tế Phát triển; 

- 01 sách chuyên khảo.

 Hiệu quả và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

Hiệu quả:

Khai thác và tận dụng những mặt mạnh của di dân trong phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế;

Giảm những chi phí xã hội phát sinh do di dân;

Tăng hiệu quả cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường bằng cách tạo ra môi trường cho giảng viên, học viên và sinh viên nghiên cứu. 

Phương thức chuyển giao và khà năng ứng dụng

Gửi báo cáo tổng kết cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách địa phương;

Tổ chức tọa đàm trao đổi;

Thông qua học giảng dạy cho viên cao học và sinh viên tại chức ngành Kinh tế Phát triển (là cán bộ công chức trong các cơ quan từ xã, huyện, sở ban ngành của các tỉnh MT-TN) để đưa vào thực tiễn; 
Lồng ghép vào quá trình soạn thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương mà Khoa Kinh tế tham gia và tư vấn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn