Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,538

 Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh ĐắkNông giai đoạn 2014-2020 và tầm nhìn 2030
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm; Thành viên:  TS. Ninh Thị Thu Thuỷ, PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, ThS Nguyễn Thị Thu Hà, Ths. Trần Thị Hà, CN.Trần Văn Thương, CN. Phan Thị Hiếu
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: 74 QĐ/SKHCN ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn